Barbara Anna Brzezińska

Benefis twórczy w ramach cyklu „Nowohuckie spotkania z ludźmi kultury”, Klub „Kuźnia” Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, 16 V 2015 r.

Fot. Adam Gryczyński

Wspomnienia z zespołu estradowego "Desant"

Zdjęcia rozmaite

Copyright Barbara Anna Brzezińska