Barbara Anna Brzezińska

Barbara Anna Brzezińska - magister sztuki, absolwentka Krakowskiej Akademii Muzycznej, do której została przyjęta od razu na drugi rok studiów. Była sopranem w chórze Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją T. Dobrzańskiego i prelegentką muzyczną w KDK „Pod Baranami”. Przez osiem lat związana z Warszawą. Jako solistka Estrady Warszawskiej i Zespołu „Desant” odbywała nagrania i przemierzała krajowo-zagraniczne trasy koncertowe. Będąc śpiewającą aktorką Teatru Muzyczno-Estradowego „Rampa” prowadziła emisję głosu dla aktorów i ćwiczenia z piosenki dla studentów PWST (za rektoratu T. Łomnickiego). Gra na fortepianie i organach, aranżuje na orkiestry. Jest autorką ponad 300 kompozycji muzycznych (w tym muzyki telewizyjnej). Czonek ZAiKS-u. Wydala cztery tomiki poetyckie: „Nokturn Es-Dur”, „Z fortepianem w tle”, „Szlakiem grębałowskich kapliczek”, Fortissimo”. Redaktor „Śpiewnika artystów Salonu Zwierzynieckiego”. Z Salonem nagrała płytę. Była pierwszym prezesem Nowohuckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich (przez pięć lat). Posiadając uprawnienia instruktorskie i kategorię „S” instruktorską, występy sceniczne przeplata z działalnością pedagogiczną (Nowohuckie Centrum Kultury, Dworek Białoprądnicki, szkoły, gdzie poza muzyką uczyła też plastyki). Otrzymała medale: Kraków 2000, Komisji Edukacji Narodowej, I Krakowskiego Sympozjum „Narodowa Sztuka Polska” (za muzykę Hymnu Grębałowa). W Encyklopedii Nowohuckiej posiada notkę biograficzną. Członek jury licznych konkursów artystycznych (m. in. Małopolskiego i Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej, czy w NCK International Festival „Mystery of Cracow”.

Copyright Barbara Anna Brzezińska